Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง / หากท่านต้องการถามข้อมูลกรุณาติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 042-593123 หรือทางอีเมลล์ : tambonatsamart@hotmail.com

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

dd2

ราคาน้ำมัน

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (63) 09.10.63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 06.10.63
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 81 รายการ 29.09.63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21.09.63
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16.09.63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 10.08.63
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (59) 10.08.63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 10.08.63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมิถุนายน 2563 10.08.63
ประกาศ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 07.08.63
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 ) 14.07.63
ประกาศเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) 14.07.63
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 หรือ เดือนธันวาคม 2562) 14.07.63
ประกาศ เรื่องประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ) 09.07.63
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ 09.07.63
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประมูลเช่าร้านค้าชุมชน 29.06.63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 29.06.63
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 29.06.63
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รอบ 6 เดือน 29.06.63
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รอบ 12 เดือน 29.06.63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องการป้องกันการทุจริตมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 29.06.63
คณะผู้บริหารประชุมร่วมกับพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือนมิถุนายน 2563 29.06.63
รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ) 25.06.63
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563) 25.06.63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 -พฤษภาคม 2563 22.06.63