Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง / หากท่านต้องการถามข้อมูลกรุณาติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 042-593123 หรือทางอีเมลล์ : tambonatsamart@hotmail.com

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

dd2

วันที่ 17 มิถุุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัญญา  จันทะโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมคณะผู้บริหารประชุมร่วมกับพนักงานส่วนตำบลประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และแก้ไขปัญหาของประชาชน ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ