Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 อบจ. / เทศบาล / อบต. 12.05.2558
มติ ก.อบต. จังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 11.05.2558
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 07.05.2558
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 อบจ. / เทศบาล / อบต. 27.04.2558
กองช่าง อบต.ออกพื้้นที่ซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำริมเขื่อนบ้านสำราญ 22.04.2558
ประเพณีรำหม้อห้อม 22.04.2558
กิจกรรม "สาดรักให้ครอบครัว สาดน้ำวันสงกรานต์ ประจำปี 2558" 20.04.2558
ร่วมแสดงมุทิตาจิต/รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 10.04.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถจัดกิจกรรม Big Cleanning Day 10.04.2558
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 06.04.2558
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ. อ. เมืองนครพนม 24.03.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่ม 23.02.2558
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 13.02.2558
โครงการริมโขงนครพนม เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 12.02.2558
อบรมกองกำลังปะชาชน " ชุดสิงห์ฝั่งโขง" 28.01.2558
ประเพณีงานวันรวมใจไทแสก ประจำปี 2558 20.01.2558
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 13.01.2558
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ๕๕ ชุมชน ปี 2558 24.12.2557
โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 21.12.2557
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ประจำปี 2557 21.12.2557