Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

 

 MG 8239

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นัดประชุมสภา สมัย  สามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่   วันที่  15 เดือนสิงหาคม  2558 เวลา  09.30  น. ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  โดย  ส.อ.ต. ธรณินทร์  โคตสา แถลงนโยบายต่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เพื่อนำแผนพัฒนาอปท. ท้องถิ่นนำไปพัฒนาชุมชนให้เจริญยิ่งขึ้น

 

 

IMG 8277

   

 

  

IMG 8272

 

 

IMG 8266

 

  

 

 MG 8232

 

 MG 8235

 

  

 MG 8252

 

 MG 8253

 

 

 MG 8236