Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

220

 

เมื่อวันพุทธ  ที่ 25 พฤศจิกยน 2558 เวลา  20.30  น. ณ.บริเวณ สะพานมืตรภาพ3 นครพนม-คำม่วน  องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ได้รับเกียรติจากท่าน สมชาย  วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวเปิดงานประเพณ๊ลอยกระทง ประจำปี  2558 


 221

 

นายสัญญา  จันทะโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมคณะกล่าวรายงานการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี  2558

 

 226

 

ท่านสมชาย  วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณ๊ลอยกระทง 

 

 

 112

 

คณะกรรมการให้คะแนนขบวนแห่กระทง และนางนพมาศ นำโดย ส.ต.อ. ธรณินทร์  โคคตสา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

 

  

100

 

 77

 

 

 115

 

 

 116

 

 

33

 

 

66

 

 

 44

 

  

22

 

 11

 

  

11

 

 

88