Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

2233

 

เมื่อวันพุธ ที่ ๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น. ณ. ศูนย์วัฒนธรรมไทแสกบ้านอาจสามารถ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ  ร่วมกับชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่  ๒๑๑๘ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค  ๒ ส่วนแยก ๑ และ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานส่วนตำบลอาจสามารถ  ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเฉิมพระเกียรติ  " ๘๔  พรรษา  เทิดไท้องค์ราชินี"  ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๙ โดยกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่  ๕ พฤษภาคม - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  โดยมีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

 

499

 

 

IMG 7398

 

78

 

 

 

 MG 7360 

 

  

 MG 7345

 

 

909

 

  

IMG 7428

  

 

 MG 7406 

 

 1133