Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

944

 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 พฤษาคม  2559 เวลา  08.30 น. ส.ต.อ. ธรณินทร์  โคตสา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลฯ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมกับ ชุดพัฒนาสััมพันธ์มวลชนที่  2118  ศูนย์ประสานการปฏิบิติที่ 1 ช่วยกันพัฒนาต้ดหญ้าบริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านนาสมดี ตลอดเส้นทางถึงหน้าวัด เพื่อต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการ To BE  NUMBER ONE  ประจำปี  2559  วันที่  27 พฤษาคม  2559  ณ บ้านนาสมดี 

959

 

 

956

 

957

 

975 

966

747

 

 

20160514 101457 

 

 20160514 091510

2533 

 

947 

744

 

 20160514 101815

 

 20160514 091617