Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 


IMG 7728

 

เมื่อวัน เสาร์  ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 น.   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสาารถ โดยการนำท่าน นายสัญญา จันทะโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภาตำบลฯ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ร่วมกับ ชุดพัฒนาสัมพันธ์ มวลชนที่ 2118 นำโดย ร้อยโท ขวัญชัย เทียนพลกรัง และคณะสงค์วัดมงคลบุรีศักดาราม พระสงฆ์ภายในตำบล จำนวน  9 รูป  ร่วมกิจสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  84 พรรษา  ซึ่งปีนี้ตรงกับวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันประสูตร วันตรัสรู้ และวัปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปีนี้ ตรงกับวันที่  20 พฤษภาคม  2559  

   

    

778

  MG 7776

 

  

5

 

7