Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

 

 

23

 

   

 MG 7991

 

เมื่อวัน ศุกร์  ที่  27 พฤษภาคม 2559  เวลา  14.30 น. นายสมชาย   วิทย์ดำรงค์ ผู้ราชการจังหวัดนครพนม นาย นายเอกราช  มณีกรรณ นายอำเภอเมืองนครพนม  พร้อมคณะผู้บริหารส่วนตำบลฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และหน่วยงานต่างๆ  ต้อนรับอนุกรรมการติดตามประเมินงานโครงการ TO  BE NUMER ONE โดย ท่านนายสินชัย  ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย    ณ.บ้านนาสมดี  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  

 

  

 

 

48