Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

IMG 8121

 

          เมื่อวันอังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2558  เวลา  09.30 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม จัดโครงการเดินรณรงค์การป้องกันและควบคุม  โรคไข้เลือดออก  ประจำปี  2559  โดยการนำของท่านรัตนาพร พัฒนะโชติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ และท่านนิราช   ศิริสวัสดิ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้อม  ตำบลอาจสามารถ  โดยมี ท่าน ด.ต. โกศล  บุพศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก  ประจำปี 2559  ขึ้นเพื่อกระตุ้นประชาชนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนตนเองและมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการควบคุมโรค อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

IMG 8127