Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

4

 

 เมื่อวันจันทร์  ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09. 30 น. ณ. ศูนย์วัฒนธรรมไทแสก บ้านอาจสามารถ   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถจัดโครงการส่งเสริมอาชีพการปั่นโอ่ง  โดย ส.ต.อ. ธรณินทร์  โคตสา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการปั้นโอ่งใหญ่ ให้ท่าน นายสัญญา จันทะโคตร  นายก องค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประธานโครงการส่งเสริมอาชีพการปั่นโอ่งใหญ่  เพือแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยแล้งเพื่อนำโอ่งไปเก็บกับน้ำเพื่อการอุปโภค -บริโภค  บรรเทาการขาดแคลน้ำในฤดูแล้งต่อไป

 2

 

 

 5

  

 7

 

 8

 

10

 

11

 

12

 

 

13

13

 

 

14

 

 

15

 

 16

 

 

17