Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

22

 

    

30

 

เมื่อวันศุกร์ ที่  15 กรกฏาคม  2559 เวลา  08.30 น. นำโดย นายสัญญา จันทะโคตร นายก องค์การบริหารส่วนตำบลฯ  ส.อ.ต. ธรณินทร์  โคตสา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ นายธวัช  อินเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ  ร.ท. ขวัญชัย  เทียนพลกรัง หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2118  ศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหารส่วนตำบลฯ หัวหน้าส่วน ข้าราชการพนักงาน กำนันตำบล ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ   จัดกิจกรรมปลูกป่า และปั่่นจักรยานเทิดพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ  70  ปี 9 มิถุนายน   2559 และเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  7  รอบ  84  พรรษา  วันที่   12  สิงหาคม   2559  ณ . บริเวณป่าสาธารณะบ้านคำเกิ้ม  หมู่ที่  8  เพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ในเขตตำบลอาจสามารถเป็นพื้นที่ป่าสีเขียว

 

 

 

 

27

 

 

 

55

 

 

40

  

 

 

41

 

 

42