Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

IMG 9569

 

 วันอังคาร  ที่ 30 สิงหาคม 2559  เวลา  13.30 น. ณ. ห้องประชุมสภาตำบลฯ นายสุวิทย์  มีมา  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านอาจสามารถ ประธานคณะทำงานองค์กรชุมชน  ร่วมกับ นายสมคิด จันทะโคตร  และนายอำนาจ  ไตรจักร  คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชน จังหวัดนครพนม  ประชุมหารือเกี่ยวกับเศษรฐกิจชุมชนการจัดตั่งกลุ่มองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง  ทั้ง  11  หมู่บ้าน ให้เข้าใจในโครงการดังกล่าวฯ