Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

588

 

5889

 

602

            เมื่อวันเสาร์  ที่  10 กันยายน  2559  เวลา 10.00  น. ณ. บริเวณริมฝั่งโขงบ้านอาจสามารถ   องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นำโดยนายสัญญา  จันทะโคตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ส.ต.อ. ธรณินทร์  โคตสา  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบลทุกส่วนและหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณ๊งานแข่งขันเรือยาวศึกจ้าวลำน้ำโขง   ประจำปี   2559  โดยได้รับเกีรยติจากท่านไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม   และ  ท่านเอกราช  มณีกรรณ์ นายอำเภอเมือนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานการแข่งขันเรือยาวศึกจ้าวลำน้ำโขงในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์การจัดประเพณีแข่งขันเรือยาวนั้นจุดประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ประชาชนได้เกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒธรรมไทย  ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณ๊อันดีงามของไทยไว้ให้คงอยู่คู่บ้านคู่เมือง และยังเป็นการปลูกฝังให้รู้รักถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่งเป็นประเพณีที่ควรทำสืบต่อไป

 503

 

  

604

  

 605

 

606

 

 

608

 

 

 

607