Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3  โดย นายเจริญ อุนาราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565-2566 

70450 7383b

 MG 9111 ccc50

 MG 9115 9c377 MG 9120 d80dc MG 9113 ed6cd

 MG 9103 f5702

 

 MG 9092 46d55

 MG 9097 1074b MG 9105 e226c