Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

banner oic1 c0989

 

เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.30 น. ณ.ศาลาประชาคมบ้านห้อม  นายสัญญา  จันทะโคตร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมคณะผู้บริหาร กล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทร์ สมาชิก  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ตำบลอาจสามารถ  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม