Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง / หากท่านต้องการถามข้อมูลกรุณาติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 042-199656

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

dd2

ราคาน้ำมัน

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
จดหมายข่าวงานภาษี (2) 27.03.62
จดหมายข่าวงานภาษี (3) 27.03.62
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 31.01.62
ตัอนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 28.01.62
จดหมายข่าว ออกสำรวจภาษี ป้าย โรงเรือน ประจำปี 2562 24.12.61
จดหมายข่าว ออกสำรวจภาษี ป้าย โรงเรือน ประจำปี 2562 (2) 24.12.61
จดหมายข่าว ออกสำรวจภาษี ป้าย โรงเรือน ประจำปี 2562 (3) 24.12.61
จดหมายข่าว ออกสำรวจภาษี ป้าย โรงเรือน ประจำปี 2562 (4) 24.12.61
จดหมายข่าว ออกสำรวจภาษี ป้าย โรงเรือน ประจำปี 2562 (5) 24.12.61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันการประเมินสมรรถนะและคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.) (2) 29.10.61
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 09.10.61
จดมหายข่าว ปีที่ 2 ฉับบที่ 4 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม -กันยายน 2561 13.09.61
ข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด 22.05.61
ข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด (2) 22.05.61
ข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด (3) 22.05.61
ข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด (4) 22.05.61
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 02.05.61
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2) 02.05.61
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (8) 02.05.61
ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (9) 02.05.61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 03.04.61
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ) 15.01.61
กิจกรรมการจัดงานวันรวมชนเผ่าไทนคร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ 18.05.60
กิจกรรมการจัดงานวันรวมชนเผ้าไทนร 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ 18.05.60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั่วไป) 08.05.60