Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง / หากท่านต้องการถามข้อมูลกรุณาติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 042-199656

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

dd2

ราคาน้ำมัน

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประชุมคณะทำงานองค์กรชุมชน จังหวัดนครพนม 30.08.59
ข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีการแข่งขันเรือ ศึกจ้าวลำน้ำโขง 2559 ณ. ริมฝั่งโขง บ้านอาจสามารถ หมู่ 5-6 วันที่ 10-11 กันยายน 2559 23.08.59
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี 2559 15.07.59
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 14.07.59
พิธีเปิดการอบรม โครงการ "ฝึกอบรมอาชีพการปั้นโอ่ง" 11.07.59
จดหมายข่าว อบต.อาจสามารถ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 07.07.59
จดหมายข่าว อบต.อาจสามารถ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 07.07.59
จดหมายข่าว อบต.อาจสามารถ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ไตรมาสที่ 3 07.07.59
ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 15.06.59
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลอาจสามารถ 10.06.59
โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ 2559 07.06.59
โครงการ To BE NUMBER ONE 31.05.59
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์วันวิสาชบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริงพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 21.05.59
BiG cleaning bay ตำบลอาจสามารถน่าอยู่ 16.05.59
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และฟืนฟูการประกอบอาชีพ การทำกุ๊บ ตำบลอาจสมารถ 13.05.59
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และฟืนฟูการประกอบอาชีพ การทำกุ๊บ ตำบลอาจสมารถ 13.05.59
โครงการเฉลิมพระเกียรติ "๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี" ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 10.05.59
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10.05.59
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10.05.59
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ชมสะพานที่สวยที่สุด 03.05.59
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ชมสะพานที่สวยที่สุด 03.05.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างเข้าสู่ระบบแท่ง ๑ มกราคม ๒๕๕๙) 12.04.59
วันรวมชนเผ่าอำเภอเมืองนครพนม 28.03.59
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 23.03.59
อบต. อาจสามารถ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 24.02.59