Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง / หากท่านต้องการถามข้อมูลกรุณาติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 042-199656

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

dd2

ราคาน้ำมัน

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
โครงการการส่งเสริมอาชีพการทำกุ๊บ ตำบลอาจสามารถ 09.02.59
ย้อนรอยตำนาน สืบสานวัฒนธรรม ไทแสก วันรวมใจไทแสก 2559 09.02.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 20.01.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (3) 20.01.59
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ในหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤทษ์ 01.01.59
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ในหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤทษ์ 01.01.59
ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 15.12.58
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ bIkE FoR DaD" 14.12.58
อบต.อาจสามารถ ร่วมงานเฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 08.12.58
ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 30.11.58
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง 11.11.58
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 16.10.58
สรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 15.10.58
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 05.10.58
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวศึกจ้าวน้ำโขง ประจำปี 2558 08.09.58
ร่วมประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาจากองค์กรภายนอก 20.08.58
ประชุมคณะกรรมการเรือยาว ประจำปี 2558 20.08.58
กิจกรรม Bike For Mom 19.08.58
กิจกรรมโครงการร้านอาหารสีขาวต้นแบบ อาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ 18.08.58
ประชุมสภา สมัย สามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 17.08.58
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558 17.08.58
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558 17.08.58
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ 10.08.58
พิธีเปิดศูนย์ดำธงธรรมจังหวัดนครพนม สำนักงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ 29.07.58
เร่งช่วยเหลือน้ำท่วม 21.07.58