Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (15) 13.09.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (43) 13.09.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (59) 13.09.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (60) 13.09.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานประจำรถขยะ) (68) 13.09.62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันประเมินสมรรถนะและคุณสมบัติส่วนบุคคล ภาค ค. (พนักงานจ้าง) 11.09.62
กิจกรรมเดินรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 02.09.62
จดหมายข่าวงานภาษี 27.03.62
จดหมายข่าวงานภาษี (2) 27.03.62
จดหมายข่าวงานภาษี (3) 27.03.62
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 31.01.62
ตัอนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 28.01.62
คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่การงานและการแบ่งงานในกองช่าง 28.12.61
คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่การงาน และการแบ่งงานในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 27.12.61
จดหมายข่าว ออกสำรวจภาษี ป้าย โรงเรือน ประจำปี 2562 24.12.61
จดหมายข่าว ออกสำรวจภาษี ป้าย โรงเรือน ประจำปี 2562 (2) 24.12.61
จดหมายข่าว ออกสำรวจภาษี ป้าย โรงเรือน ประจำปี 2562 (3) 24.12.61
จดหมายข่าว ออกสำรวจภาษี ป้าย โรงเรือน ประจำปี 2562 (4) 24.12.61
จดหมายข่าว ออกสำรวจภาษี ป้าย โรงเรือน ประจำปี 2562 (5) 24.12.61
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันการประเมินสมรรถนะและคุณสมบัติส่วนบุคคล (ภาค ค.) (2) 29.10.61
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 09.10.61
จดมหายข่าว ปีที่ 2 ฉับบที่ 4 ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม -กันยายน 2561 13.09.61
ข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด 22.05.61
ข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด (2) 22.05.61
ข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัด (3) 22.05.61