Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

dd2

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างเข้าสู่ระบบแท่ง ๑ มกราคม ๒๕๕๙) 12.04.59
วันรวมชนเผ่าอำเภอเมืองนครพนม 28.03.59
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 23.03.59
อบต. อาจสามารถ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 24.02.59
โครงการการส่งเสริมอาชีพการทำกุ๊บ ตำบลอาจสามารถ 09.02.59
ย้อนรอยตำนาน สืบสานวัฒนธรรม ไทแสก วันรวมใจไทแสก 2559 09.02.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 20.01.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (3) 20.01.59
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ในหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤทษ์ 01.01.59
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ในหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤทษ์ 01.01.59
ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 15.12.58
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ bIkE FoR DaD" 14.12.58
อบต.อาจสามารถ ร่วมงานเฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 08.12.58
ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 30.11.58
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง 11.11.58
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 16.10.58
สรุปผลการปฏิบัติงานเรื่องรองเรียน รองทุกข ขององคการบริหารสวนตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 15.10.58
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล 05.10.58
ประเพณีการแข่งขันเรือยาวศึกจ้าวน้ำโขง ประจำปี 2558 08.09.58
ร่วมประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาจากองค์กรภายนอก 20.08.58
ประชุมคณะกรรมการเรือยาว ประจำปี 2558 20.08.58
กิจกรรม Bike For Mom 19.08.58
กิจกรรมโครงการร้านอาหารสีขาวต้นแบบ อาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ 18.08.58
ประชุมสภา สมัย สามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 17.08.58
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558 17.08.58