Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

nayok

นายสัญญา  จันทะโคตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

palad up

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

dd2

Login Form

  • 2
  • 1
  • 3

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
แบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 อบจ. / เทศบาล / อบต. 27.04.58
กองช่าง อบต.ออกพื้้นที่ซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำริมเขื่อนบ้านสำราญ 22.04.58
ประเพณีรำหม้อห้อม 22.04.58
กิจกรรม "สาดรักให้ครอบครัว สาดน้ำวันสงกรานต์ ประจำปี 2558" 20.04.58
ร่วมแสดงมุทิตาจิต/รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 10.04.58
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถจัดกิจกรรม Big Cleanning Day 10.04.58
พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 06.04.58
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ. อ. เมืองนครพนม 24.03.58
องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนพัดถล่ม 23.02.58
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 13.02.58
โครงการริมโขงนครพนม เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข 12.02.58
อบรมกองกำลังปะชาชน " ชุดสิงห์ฝั่งโขง" 28.01.58
ประเพณีงานวันรวมใจไทแสก ประจำปี 2558 20.01.58
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558 13.01.58
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ๕๕ ชุมชน ปี 2558 24.12.57
โครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์ สมาชิก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 21.12.57
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ ประจำปี 2557 21.12.57
กิจกรรม ๕ ธันวามหาราช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา 21.12.57
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัตการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 30.10.57
คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ 31.05.56
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 21.11.13