Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 02.02.60
เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 02.02.60
แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 02.02.60
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 31.01.60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25.01.60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) 23.01.60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา 02.12.59
กิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" ร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี 23.11.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2) 15.11.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15.11.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2) 15.11.59
"แบบประเมินขอรับเงินโบนัส" (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 25.10.59
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 21.10.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 20.10.59
จดหมายข่าว ปีที่1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฏาคม 59 - กันยายน 59 26.09.59
ประสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2 วันที่ 21 กันยายน 2559 22.09.59
สืบสานงานประเพณีแข่งขันเรือยาวศึกจ้าวลำน้ำโขง 2559 13.09.59
ประชุมคณะทำงานองค์กรชุมชน จังหวัดนครพนม 30.08.59
ข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีการแข่งขันเรือ ศึกจ้าวลำน้ำโขง 2559 ณ. ริมฝั่งโขง บ้านอาจสามารถ หมู่ 5-6 วันที่ 10-11 กันยายน 2559 23.08.59
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี 2559 15.07.59
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 14.07.59
พิธีเปิดการอบรม โครงการ "ฝึกอบรมอาชีพการปั้นโอ่ง" 11.07.59
จดหมายข่าว อบต.อาจสามารถ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 07.07.59
จดหมายข่าว อบต.อาจสามารถ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 07.07.59
จดหมายข่าว อบต.อาจสามารถ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ไตรมาสที่ 3 07.07.59