Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

  • 2
  • 1
  • 5

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15.11.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (2) 15.11.59
"แบบประเมินขอรับเงินโบนัส" (เงินรางวัลประจำปี) สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 25.10.59
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 21.10.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 20.10.59
จดหมายข่าว ปีที่1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฏาคม 59 - กันยายน 59 26.09.59
ประสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 2 วันที่ 21 กันยายน 2559 22.09.59
สืบสานงานประเพณีแข่งขันเรือยาวศึกจ้าวลำน้ำโขง 2559 13.09.59
ประชุมคณะทำงานองค์กรชุมชน จังหวัดนครพนม 30.08.59
ข่าวประชาสัมพันธ์งานประเพณีการแข่งขันเรือ ศึกจ้าวลำน้ำโขง 2559 ณ. ริมฝั่งโขง บ้านอาจสามารถ หมู่ 5-6 วันที่ 10-11 กันยายน 2559 23.08.59
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี 2559 15.07.59
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง คสล. ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 11 บ้านห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 14.07.59
พิธีเปิดการอบรม โครงการ "ฝึกอบรมอาชีพการปั้นโอ่ง" 11.07.59
จดหมายข่าว อบต.อาจสามารถ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ไตรมาสที่ 1 07.07.59
จดหมายข่าว อบต.อาจสามารถ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ไตรมาสที่ 2 07.07.59
จดหมายข่าว อบต.อาจสามารถ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ไตรมาสที่ 3 07.07.59
ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 15.06.59
เปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลอาจสามารถ 10.06.59
โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือกออก ประจำปีงบประมาณ 2559 07.06.59
โครงการ To BE NUMBER ONE 31.05.59
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์วันวิสาชบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริงพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 21.05.59
BiG cleaning bay ตำบลอาจสามารถน่าอยู่ 16.05.59
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และฟืนฟูการประกอบอาชีพ การทำกุ๊บ ตำบลอาจสมารถ 13.05.59
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และฟืนฟูการประกอบอาชีพ การทำกุ๊บ ตำบลอาจสมารถ 13.05.59
โครงการเฉลิมพระเกียรติ "๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี" ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 10.05.59