Get Adobe Flash player

ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยความยินดียิ่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

bos

     นายปรีชา  ศรีสงค์

        086-452-1249

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

083F69F8 46CE 4421 8C0C 7B861314DB87

ส.ต.อ.ธรณินทร์  โคตสา

061-164-3022

job1 b961f

pas1 94ee3

law 69c37

download 73f1d

download 73f1d

ข้อบัญญัติ/กฎข้อบังคับ/ระเบียบ

dd2

Login Form

banner oic1 c0989

 

ข่าวทั่วไป/กิจกรรม

ชื่อ วันเผยแพร่
ร่วมกิจกรรมสวดมนต์วันวิสาชบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริงพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 21.05.59
BiG cleaning bay ตำบลอาจสามารถน่าอยู่ 16.05.59
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และฟืนฟูการประกอบอาชีพ การทำกุ๊บ ตำบลอาจสมารถ 13.05.59
ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมโครงการส่งเสริมความรู้และฟืนฟูการประกอบอาชีพ การทำกุ๊บ ตำบลอาจสมารถ 13.05.59
โครงการเฉลิมพระเกียรติ "๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชินี" ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 10.05.59
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10.05.59
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10.05.59
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ชมสะพานที่สวยที่สุด 03.05.59
สืบสานประเพณีสงกรานต์ ชมสะพานที่สวยที่สุด 03.05.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างเข้าสู่ระบบแท่ง ๑ มกราคม ๒๕๕๙) 12.04.59
วันรวมชนเผ่าอำเภอเมืองนครพนม 28.03.59
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 23.03.59
อบต. อาจสามารถ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 24.02.59
โครงการการส่งเสริมอาชีพการทำกุ๊บ ตำบลอาจสามารถ 09.02.59
ย้อนรอยตำนาน สืบสานวัฒนธรรม ไทแสก วันรวมใจไทแสก 2559 09.02.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 20.01.59
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2559 ตำแหน่งที่รับสมัคร ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา (3) 20.01.59
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ในหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤทษ์ 01.01.59
แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชน ในหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤทษ์ 01.01.59
ประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 15.12.58
กิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ bIkE FoR DaD" 14.12.58
อบต.อาจสามารถ ร่วมงานเฉลิมพระเกรียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 08.12.58
ร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 30.11.58
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง 11.11.58
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 16.10.58