Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง พนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ ดีเด่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งตั้งเจ้าหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรร พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลาจสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค. )

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตำบลอาจสามารถ พร้อมนี้ยังเดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบหมายให้นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ ลงพื้นที่สำรวจดูแลระบบสายไฟฟ้าครัวเรือนและร้านค้าปลาจุ่ม ที่ไม่มีความปลอดภัย

Continue Reading...