วันศุกร์ ที่12 พฤษาคม 2566 เวลา10.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ณ บริเวณถนนริมโขงบ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 6 และลงพื้นที่ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED บ้านนาสมดี หมู่ที่ 9