วันศุกร์ที่16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.09 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ เป็นประธานตั้งศาลพระภูมิและศาลตายาย พร้อมด้วยนางสุภาวดี ศรีสงค์ นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต.อาจสามารถ ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ สมาชิกสภาตำบลฯ ข้าราชการและ พนักงานส่วนตำบลอาจสามารถ ร่วมพิธีจัดตั้งศาลพระภูมิ เพื่อเป็นสิริมงคลความรุ่งเรืองให้กับสำนักงาน อบต. อาจสามารถ