วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายให้กับ พนักงานส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อม รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงาน

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นายธวัช อินเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นายเจริญ อุนาราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ร่วมต้อนรับ นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม นายสัญติยากร พรมวัง ท้องถิ่นอำเภอเมืองนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายให้กับ พนักงานส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อม รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงาน

mungmee