วันพุธที่19 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคุณสุภาวดี ศรีสงค์ ภริยา นางสมบูรณ์ แก้วอาษา รองนายกคนที่ 1 นางภิรมพร คำยอด รองนายกคนที่2 นางพยอม ดวงศร เลขานายก องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นายธวัช อินเกตุ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.อาจสามารถ ลงพื้นที่บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 5,6และบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 4,10 ออกพบปะประชาชนผู้เข้ารับตรวจคัดกรองวัดสายตา ตามโครงการแว่นตาใส ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566