วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพื่อนใจวัยรุ่น ยับยั้งคุณแม่วัยใสพร้อมใส่ใจดูแลครรภ์ โดยมีนายพงษ์ วงค์พนารัตน์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวฯเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (Teenage pregnancy) ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้อม

mungmee