วันพุธที่6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พนักงาน ส่วนตำบลอาจสามารถ กำนันตำบลอาจสามารถ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชาวบ้านอาจสามารถ ร่วมจัดกิจกรรม Big CIeaning Day ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 5,6

mungmee