ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

E77670D9X111442_02192024_160331_009435
mungmee