ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรูปเล่มเสนอผลการดำเนินงาน,จ้างเหมาจัดทำเอกสาร Fact sheet และจ้างเหมาจัดทำอุปกรณ์ประกอบการเชียร์ ตามโครงการเข้าร่วมประกวดชมรม To BE NuMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2567 จำนวน1โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร 94
mungmee