ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หลักสูตร ฝึกอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการปลูกลิ้นจี่สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกร จำนวน 1 โครงการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง

เอกสาร 93
mungmee