วันพฤหัสบดีที่2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นำโดยนายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านห้อม หมู่ที่1,11 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะติดเตียงพึ่งพาตัวเองไม่ได้ พร้อมยังได้มอบสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันและยังได้ให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติผู้ดูแลผู้ป่วยจำนวน 16 ราย ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหาร อบต. อาจสามารถและเจ้าหน้าที่ รพ.สต. บ้านห้อม

mungmee