วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. 2567 นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ได้มอบหมายให้นางภิรมพร คำยอด รองนายก อบต. อาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ อบต. อาจสามารถ ร่วมมอบโถสุขภัณฑ์ ตามโครงการปรับเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม จำนวน 20 ราย

mungmee