วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเจริญ อุนาราช ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เพื่อพิจารณาข้อราชการ ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลอาจสามารถ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ

mungmee