องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า “ฟรี” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ สามารถนำน้องหมาและแมวมารับวัคซีนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่สะดวกในการนำน้องหมาและแมวมารับวัคซีนที่จุดบริการ ให้เตรียมถังใส่นำแข็งมารับวัคซีนไปฉีดเอง โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

mungmee