วันพุธที่12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานแคมป์ปิ้ง บ้านห้อม หมู่ที่1 นำโดยนายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรม “โครงการ 1 อปท.1สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ”

mungmee