กิจกรรมจิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ส.ต.อ. ธรณินทร์  โคตสา ปลัด อบต. อาจสามารถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนตำบลฯ ประธานสภาตำบล สมาชิกสภา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลฯ ร่วมกิจกรรม” จิตอาสา ตระเวน ปลูกป่า ชายแดน” ณ บริเวณที่ดินป่าสาธารณประโยชน์บ้านห้อม  ร่วมกับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่23 โดยมี พันตำรวจโทบัญชา สมัครรัฐกิจ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี”จิตอาสา ตระเวน ปลูปป่า ชายแดน ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณโคกภูกระแต เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ