วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม หมู่ 8 ตำบลอาจสามารถ จังหวัดนครพนม นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมสุขสันต์วันคริตส์มาส ณ บ้านคำเกิ้ม หมู่ 8 ตำบลอาจสามารถ

วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านคำเกิ้ม หมู่ 8 ตำบลอาจสามารถ จังหวัดนครพนม นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมสุขสันต์วันคริตส์มาส ณ บ้านคำเกิ้ม หมู่ 8 ตำบลอาจสามารถพร้อมด้วย นายชาติชาย เอกสะพัง รองนายกคนที่ 1 นางสมบูรณ์ แก้วอาษา รองนายกคนที่ 2 นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต. อาจสามารถ นายธวัช อินเกตุ รองปลัด ฯ นายเจริญ อุนาราช ประธานสภาตำบลฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบลฯกำนันตำบล สารวัตกำนัน ผู้นำชุม และชาวบ้านคำเกิ้ม ร่วมจัดงานคริตส์มาส 2022