วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาตำบลอาจสามารถ พร้อมนี้ยังเดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และมอบหมายให้นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ ลงพื้นที่สำรวจดูแลระบบสายไฟฟ้าครัวเรือนและร้านค้าปลาจุ่ม ที่ไม่มีความปลอดภัย