วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครพนม นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ และนางสมบูรณ์ แก้วอาษา รองนายกคนที่ 1 นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต. อาจสามารถ นายธวัช อินเกตุ รองปลัด อบต. อาจสามารถ เจ้าหน้าที่ อส. อำเภอเมืองนครพนม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 7 ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบสังกะสี ตะปู ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนหลังคาบ้านพังเสียหาย ณ บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่ 7 ตำบลอาจสามารถ อำเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม