วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดจอมพล บ้านห้อม หมู่ 1,11 นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดจอมพล บ้านห้อม หมู่ 1,11 นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม เป็นประธานพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด พร้อมด้วย นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ นางสมบูรณ์ แก้วอาษา รองนายก คนที่ 1 นางภิรมพร คำยอด รองนายก คนที่ 2 นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต. อาจสามารถ ส่วนราชการ, กำนัน ,ผู้ใหญ่ ร่วมกับชุด ชพส.๒๑๒๐ ชวกม.๓, พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม, ร่วมพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้อม หมู่๑,๑๑ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม