จัดงานอิ่มข้าวปุ้นวันสงกรานต์ สะพานมิตรภาพ 3 ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานแคมป์ปิ้งบ้านห้อม หมู่ 1,11

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นำโดย นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยนางสมบูรณ์ แก้วอาษา รองนายก คนที่ 1 นางภิรมพร คำยอด รองนายก คนที่2 นายเจริญ อุนาราช ประธานสภาตำบล และ สมาชิกสภาตำบล นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต. อาจสามารถ นายธวัช อินเกตุ รองปลัด อบต. อาจสามารถ หัวหน้าส่วนราชการ ทุกฝ่าย พนักงาน ลูกจ้างส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ เจ้าหน้าที่อสม. เจ้าหน้าที่ ตชด. และพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลอาจสามาถ ร่วมกันจัดงานอิ่มข้าวปุ้นวันสงกรานต์ สะพานมิตรภาพ 3 ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานแคมป์ปิ้งบ้านห้อม หมู่ 1,11