วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30.น ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทแสก บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 5,6 นาย ปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30.น ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทแสก บ้านอาจสามารถ หมู่ที่ 5,6 นาย ปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมช่างไฟฟ้าประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วยนางสมบูรณ์ แก้วอาษา รองนายก คนที่ 1 นางภิรมพร คำยอด รองนายกคนที่ 2 โดยมี นาย นิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต อาจสามารถ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวฯ และวิทยากร จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนมดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน