วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส่วนตำบลอาจสามารถ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกสภาชมรม To BE NUBER ONE บ้านนาสมดี หมู่ที่ 9 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม To BE NUBER ONE ประจำปี 2566 ณ วัดบ้านนาสมดี หมู่ที่ 9

mungmee