วันจันทร์ที่12 มิถุนายน 2566 เวลา 14 .00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายก อบต. อาจสามารถ พร้อมด้วยนายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัด อบต. อาจสามารถ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน อบต. อาจสามารถ

mungmee