วันพุธที่5 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เป็นประธานประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่แล้ว พร้อมนี้ยังได้มอบหมายนโยบายแผนงานการปฎิบัติงานประจำเดือนกรกฎาคม ให้ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบลฯได้นำไปปฎิบัติต่อไป

mungmee