วันพฤหัสบดีที่6 กรกฎาคม 2566 เวลา14.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ร่วมกับนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นายธฤษณุ แสนพรหม ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชม ตำบลอาจสามารถ นางเทวา ศรีโคตร ผู้ใหญ่บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 นายจำเริญ ใจเที่ยง ผู้ใหญ่บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 10 และ อสม.ลงพื้นที่มอบโถสุขภัณฑ์ปันสุขลุกนั่งปลอดภัยใส่ใจผู้สูงอายุ

วันพฤหัสบดีที่6 กรกฎาคม 2566 เวลา14.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ ร่วมกับนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม นายนิรพัฒน์ ชาญอุลัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นายธฤษณุ แสนพรหม ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชม ตำบลอาจสามารถ นางเทวา ศรีโคตร ผู้ใหญ่บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 นายจำเริญ ใจเที่ยง ผู้ใหญ่บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 10 และ อสม.ลงพื้นที่มอบโถสุขภัณฑ์ปันสุขลุกนั่งปลอดภัยใส่ใจผู้สูงอายุ ให้กับนางอุไลวรรณ์ สมปิตะ อายุ87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่10 นางสง่า แก้วอวน อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ 4 นายไสว หาวัง อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 4 นางสาวสุวันนี เดชทะศร อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57 บ้านนาหัวบ่อ หมู่ที่7 และนายสังข์ เอกสะพัง อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 7 เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนชาวตำบลอาจสามารถต่อไป