ต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายปรีชา ศรีสงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วย นางสมบูรณ์ แก้วอาษา รองนายก ฯนายธวัช อินเกตุ รองปลัด จ่าเอกกิจติพงษ์ ตั้งตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายวิจิตร สุวรรณไตรย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาจสามารถ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านอาจสามารถ อสม. ตำบล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.ธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ นำคณะโดย นายสมหวัง สันวัง นายก อบต.ธาตุ เข้าศึกษาดูงานตามโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอาจสามารถ