ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ รับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 8กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ นายปรีชา ศรีสงค์ นายปรีชา ศรีสงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ มอบหมายให้นางสาวอิสราภรณ์ มะโนรักษ์ หัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ให้บริการ พ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชน ด้วยความห่วงใยของคณะผู้บริหารส่วนตำบล ให้เจ้าหน้าที่ รับลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565